Divendres, 15 de Desembre de 2017
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
Informació general

  Guia telèfons d'interès
 
Telèfons d'emergència

Emergències112
Guàrdia Civil de Valls977 609 459
Mossos d’Esquadra 112
Bombers – urgències977 613 585
Bombers977 604 036
Creu Roja977 601 146
Pius Hospital de Valls977 613 000 
Pius - urgències 977 612 020 
CAP Dr. Sarró - Valls 977 602 000 
Sanitat Respon902 111 444
FECSA – Avaries900 770 077
FECSA – Punt de Servei a Valls977 608 808
Funerària Valls977 600 372
 
Telèfons d'interès local

 Ajuntament 977 637 087
 Ajuntament - Fax 977 637 243
 Llar d'Infants "El Niu" 977 637 151
 Llar d'Infants "L'Espígol" 977 637 998
 Menjador municipal i ludoteca 977 637 151
 Biblioteca Municipal Tirant lo Blanc 977 637 395
 Escola Mare de Déu del Roser 977 637 215
 Casal  de l'Avi 977 637 591
 Consultori 977 637 406
 Farmàcia  977 637 090
 Parròquia 977 637 195
 Taxi Vallmoll 630 117 888
  
 
Altres telèfons d'interès

Consell Comarcal de l’Alt Camp977 608 560
Diputació de Tarragona – BASE Gestió Ingressos Locals977 600 488
Generalitat – DARP Valls977 600 924
Generalitat – Treball Valls977 613 987
Institut Nacional de la Seguretat Social – Valls977 600 080
Registre de la Propietat977 609 603
Deixalleria Valls 977 614 164
Taxis Valls977 601 010
RENFE Valls977 600 338
Correus Valls977 600 892
Jutjats de Valls – Núm. 1977 608 101
Jutjats de Valls – Núm. 2 977 608 102
Registre Civil de Valls977 608 110
Gerència Territorial del Cadastre a Tarragona 977 245 800
Institut Nacional d’Estadística 977 238 913
Servei Català de Trànsit977 248 270
RENFE Tarragona902 240 202
Aeroport de Reus977 779 832
Autocars Plana 977 214 475
Estació d'autobusos de Valls977 606 596
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI