Divendres, 15 de Desembre de 2017
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
Ajuntament

  Jutjat de Pau
 
Jutge:  Matías Ujaque Sánchez
Secretària:  Rosa Ma. Zazo Montserrat
 
 Adreça:  Pl. Major, 3
 Telèfon:  977 637 087
 Fax:  977 637 243
 E-mail:  jutjat@vallmoll.cat
 

 
AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU NÚM. 65
 
Aquest òrgan judicial va entrar en funcionament el passat 1 de desembre de 2010 i està gestionat per dos funcionaris del departament de justícia.
 
Secretaries Agrupades: Alcover, Els Garidells, El Milà, La Riba, La Masó, Vilallonga i Vallmoll
 
Seu: Alcover
 
Adreça: Pl. Nova, 3
Telèfon: 977 760 441
Fax: 977 760 541
 
 
ACTUACIONS
 • Citacions
 • Notificacions
 • Requeriments i declaracions
 • Intervenció en conflictes entre veïns
 • Atendre casos derivats dels Jutjats de Primera Instància
 • Judicis de Faltes
 • Conciliacions
 
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
     D
ijous a les 10:00 hores. Cal concertar cita prèvia.
 
REGISTRE CIVIL
 
 
SERVEIS
 • Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció
 • Expedició de llibres de família
 • Certificacions  (fe de vida, naixement, matrimoni, defunció i d'altres)
 • Tramitació de l'expedient per contraure matrimoni civil.

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
     D
imarts i dijous, de 10 a 14 h.
 
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI