Dimecres, 21 de Febrer de 2018
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
Tràmits

  Medi Ambient / Agricultura
:: Autorització / comunicació per fer foc
:: Instància subvenció activitats agrícoles (IBI rústega)

  Autorització / comunicació per fer foc
Del 15 de març al 15 d'octubre, per fer foc s'ha de demanar autorització segons el formulari normalitzat a l'oficina comarcal del DARP i el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud s'ha de fer, com a mínim, amb 15 dies d'antelació per tal que la Generalitat pugui emetre la resposta corresponent.

Des del 16 de març de 2007, el Departament de Medi Ambient estableix com a paràmetre per a la concessió de les autoritzacions per fer foc el nivell d'activació del Pla Alfa.

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establer la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi de cada moment.

El nivell d'activació del Pla Alfa es pot consultar trucant al 012, o a la pàgina habilitada pel Departament de Medi Ambient.

Del 16 d'octubre al 14 de març, per fer foc s'ha de fer la comunicació de la crema segons el formulari normalitzat a l'oficina comarcal del DARP i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat o bé a l'Ajuntament. No cal esperar resposta.

En tot cas s'ha de complir amb la normativa vigent.


http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/autoritzacions_encendre_foc.jsp?ComponentID=55074&SourcePageID=5737#1


Imprés comunicació de crema
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Podologia
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI