Diumenge, 21 de Gener de 2018
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
Ajuntament

  Comissions de Seguiment
:: 2015 - Nova legislatura
:: 2016
:: 2017

  2016
 
CS gener 2016


Actes
 
CS febrer 2016


Actes
 
CS 3 i 10 març 2016


Actes
 
CS 17 març 2016


Acta
 
CS 23 març 2016


Acta
 
CS 31 març 2016


Acta
 
CS 7 abril 2016


Acta
 
CS 14 abril 2016


Acta
 
CS 21 abril 2016


Acta
 
CS 28 abril 2016


Acta
 
CS 5 maig 2016


Acta
 
CS 12 maig 2016


Acta
 
CS 19 maig 2016


Acta
 
CS 26 maig 2016


Acta
 
CS 2 juny 2016


Acta
 
CS 9 juny 2016


Acta
 
CS 16 juny 2016


Acta
 
CS 21 juny 2016


Acta
 
CS 30 juny 2016


Acta
 
CS 7 juliol 2016


Acta
 
CS 14 juliol 2016


Acta
 
CS 21 juliol 2016


Acta
 
CS 28 juliol 2016


Acta
 
CS 4 agost 2016


Acta
 
CS 11 agost 2016


Acta
 
CS 17 agost 2016


Acta
 
CS 26 agost 2016


Acta
 
CS 1 setembre 2016


Acta
 
CS 8 setembre 2016


Acta
 
CS 15 setembre 2016


Acta
 
CS 22 setembre 2016


Acta
 
CS 29 setembre 2016


Acta
 
CS 6 octubre 2016


Acta
 
CS 13 octubre 2016


Acta
 
CS 20 octubre 2016


Acta
 
CS 27 octubre 2016


Acta
 
CS 3 novembre 2016


Acta
 
CS 10 novembre 2016


Acta
 
CS 17 novembre 2016


Acta
 
CS 24 novembre 2016


Acta
 
CS 1 desembre 2016


Acta
 
CS 7 desembre 2016


Acta
 
CS 15 desembre 2016


Acta
 
CS 22 desembre 2016


Acta
 
CS 29 desembre 2016


Acta
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Podologia
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI