Dimecres, 21 de Febrer de 2018
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
Ajuntament

  Comissions de Seguiment
:: 2015 - Nova legislatura
:: 2016
:: 2017

  2017
 
CS 4 gener 2017


Acta
 
CS 12 gener 2017


Acta
 
CS 19 gener 2017


Acta
 
CS 26 gener 2017


Acta
 
CS 2 febrer 2017


Acta
 
CS 10 febrer 2017


Acta
 
CS 16 febrer 2017


Acta
 
CS 23 febrer 2017


Acta
 
CS 2 març 2017


Acta
 
CS 9 març 2017


Acta
 
CS 16 març 2017


Acta
 
CS 21 març 2017


Acta
 
CS 30 març 2017


Acta
 
CS 7 abril 2017


Acta
 
CS 12 abril 2017


Acta
 
CS 20 abril 2017


Acta
 
CS 27 abril 2017


Acta
 
CS 4 maig 2017


Acta
 
CS 11 maig 2017


Acta
 
CS 18 maig 2017


Acta
 
CS 25 maig 2017


Acta
 
CS 8 juny 2017


Acta
 
CS 1 juny 2017


Acta
 
CS 15 juny 2017


Acta
 
CS 22 juny 2017


Acta
 
CS 29 juny 2017


Acta
 
CS 6 juliol 2017


Acta
 
CS 13 juliol 2017


Acta
 
CS 20 juliol 2017


Acta
 
CS 27 juliol 2017


Acta
 
CS 3 agost 2017


Acta
 
CS 10 agost 2017


Acta
 
CS 17 agost 2017


Acta
 
CS 24 agost 2017


Acta
 
CS 31 agost 2017


Acta
 
CS 7 setembre 2017


Acta
 
CS 14 setembre 2017


Acta
 
CS 21 setembre 2017


Acta
 
CS 28 setembre 2017


Acta
 
CS 5 octubre 2017


Acta
 
CS 10 octubre 2017


Acta
 
CS 19 octubre 2017


Acta
 
CS 26 octubre 2017


Acta
 
CS 2 novembre 2017


Acta
 
CS 9 novembre 2017


Acta
 
CS 16 novembre 2017


Acta
 
CS 23 novembre 2017


Acta
 
CS 30 novembre 2017


Acta
 
CS 5 desembre 2017


Acta
 
CS 14 desembre 2017


Acta
 
CS 20 desembre 2017


Acta
 
CS 28 desembre 2017


Acta
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Podologia
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI