Diumenge, 21 de Gener de 2018
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
  
Tràmits

  Població
:: Alta al Padró d'Habitants per omissió

  Alta al Padró d'Habitants per omissió
Què és?
És el tràmit que s’ha d’efectuar en motiu de la falta d’empadronament.

Per a què serveix?
Per a obtenir l’empadronament en el municipi. I així poder tenir accés als serveis municipals, i també per demanar altres documents oficials (DNI, passaport, i altres).

Qui ho pot demanar?
La persona interessada o el seu representant legal.

Quina documentació s’ha de portar?
  • Documentació d’identificació del interessat/da.
  • Document justificatiu del lloc de residència.
Mitjans de Tramitació

PRESENCIALMENT
  1. Anar a l’ Oficina d’Atenció al Ciutadà situada a l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.
  2. Facilitar les dades i signar la sol·licitud d’alta.
Quin cost té?
Cap

Quan es pot demanar?
Sempre

Quan es fa efectiu?
Des del moment que l’Ajuntament confirma l’alta.


Descarregar model d'instància
 
Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Podologia
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI