Noticies

19/06/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019, per un import de 7.087,50...
08/05/2020 Subvencions
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: - Una quantia equivalent al 50% de la quota de l’IBI urbana de l’habitatge habitual. - Una quantia equivalent al 50 % de la quota de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, amb un màxim de dos vehicles per unitat familiar. - Els immobles han d’estar situats en el terme...
19/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la línia de subvenció per activitats esportives de caràcter singular, convocatòria de l’any 2019, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 1.946,36 €. Aquest import contribuirà a sufragar les despeses dels tornejos i activitats esportives...
19/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la línia de subvencions per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins a 5000 habitants, convocatòria de l’any 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 1.213,37 €. Aquesta subvenció contribuirà a sufragar les despeses corresponents a...
19/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la línia de subvenció destinada al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines, convocatòria de l’any 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 6.895,20 €. Aquesta subvenció anirà destinada a sufragar les despeses...
19/11/2019 Subvencions
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en la línia de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, convocatòria de l’any 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll, la quantitat de 1.225,21 €. Aquesta subvenció anirà destinada a la contractació d’una...
19/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la línia de subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2019, ens ha concedit l’import de 2.469 €. Aquest import anirà destinat a la compra d'un pulsioxímetre pediàtric i a les quotes pel manteniment dels...
19/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la línia de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural, en la convocatòria per aquest any 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 5.000 € per l’adquisició de béns...
06/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el programa de subvencions de caràcter excepcional de l’any 2017, va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 8.595,60 €, per tal de realitzar la substitució d’un tram de 100 metres lineals de canonada pel subministrament d’aigua potable al camí del Roser,...
21/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública derivats de les plagues urbanes, gestió dels gossos i gats abandonats, en la convocatòria 2019, per import de 5.136,80 €. Aquesta quantitat serà aplicada a les despeses pel...

Pàgines